Đất Trồng Cây Lâu Năm Hết Thời Hạn Liệu Có Bị Thu Hồi Không?

: 21/03/2020

Hiện tại tôi muốn mua lô đất ở Bình Dương nhưng trên giấy tờ lại ghi là: Diện tích 123,6m2S sử dụng riêng. Đất trồng cây lâu năm  thời hạn đến năm 2059. Như vậy tôi mua lên thổ cư, sổ hồng xây nhà ở có được không? Nếu vậy thì tốn bao nhiêu tiền, nếu không lên được thì đến năm 2059 đất đó sẽ ra sao có bị thu hồi không? Khi thu hồi có đền bù gì không?

dat-trong-cay-lau-nam

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Thứ nhất: Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư:

Theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013; việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (hay còn gọi là đất thổ cư); thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào:

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND quận (huyện); nơi có đất nông nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất. Thủ tục, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất:

Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có:

  • Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Thứ hai:Việc sử dụng đất nông nghiệp cũng có thời hạn

Theo quy định tại Luật đất đai năm 2013 về việc sử dụng đất có thời hạn như sau:

“Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn

  1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm đối với hộ gia đình; cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này. Thời hạn cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình; cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.”
  2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.
  3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ; xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý; cập nhật vào hồ sơ địa chính; cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Như vậy, nếu gia đình bạn có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất. Bạn có thể thực hiện thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất.

>>>Xem thêm: Đất ở dự án có thời hạn sử dụng 50 năm thực hư thế nào?