Thủ tục hoàn công nhà, thời gian hoàn thành thủ tục là bao lâu?

: 06/01/2021

Sau khi hoàn thành việc thi công công trình nhà ở. Thủ tục hoàn công nhà là bước cuối cùng để hợp thức hóa tài sản trên đất và quyền sỡ hữu sử dụng đất.

Hoàn công có ý nghĩa là điều kiện để được cấp đổi lại sổ hồng trong đó thể hiện những thay đổi về hiện trạng nhà đất sau khi thi công.thủ tục hoàn công nhà

Theo Thông tư số 05/2015/TT-BXD, thủ tục hoàn công gồm các hồ sơ cụ thể như sau:

1. Giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng là một loại giấy tờ của cơ quan nhà nước xác nhận việc cho phép cá nhân, tổ chức được phép thực hiện việc xây dựng nhà cửa, công trình. Nó là một công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch đô thị đã được thông qua. Để xác định người dân xây dựng đúng hay không đúng quy hoạch. Trình tự, thủ tục xin và cấp giấy phép xây dựng được quy định trong Luật; Nghị định; Thông tư và các hướng dẫn thi hành chi tiết.

2. Hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng dân sự giữa bên nhận thầu và bên giao thầu.Trong đó xác lập sự thỏa thuận giữa hai bên về quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng. Bên nhận thầu có nghĩa vụ phải thực hiện giám sát công trình hoặc một phần công trình và giao đúng thời hạn mà bên giao thầu yêu cầu. Bên giao thầu thì có trách nhiệm đưa ra các yêu cầu về số liệu; Bản thiết kế, Vật tư xây dựng. Số vốn đầu tư đúng tiến độ công trình; Đồng thời nghiệm thu và thanh toán đầy đủ các khoản tiền khi công trình đã hoàn thành.

3. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

Bản vẽ thi công là bản vẽ thường dùng trong các công trình xây dựng nhà ở; Văn phòng, Chung cư hay đường xá. Khi được chủ đầu tư phê duyệt nó sẽ được triển khai ngay theo đúng thời gian và tiến độ của dự án được để ra.

Thời gian hoàn thành thủ tục hoàn công nhà:

Sau khi nhận hồ sơ xin hoàn công nhà ở. Trong vòng từ 3-7 ngày cơ quan giải quyết hoàn công sẽ gửi hồ sơ đến cơ quan thuế để xác định các nghĩa vụ tài chính có liên quan. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính tính từ thời điểm người làm hồ sơ hoàn công nhận được thông báo chính thức của cơ quan thuế. Cho đến hết thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật. Thông thường, thời gian thanh toán các khoản phí, thuế sẽ mất khoảng 7-10 ngày.

Thủ tục hoàn công nhà ở trải qua 2 giai đoạn.

Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ hoàn công nhà ở và giai đoạn thẩm định cấp giấy chứng nhận mới.

► Đối với giai đoạn thẩm định cấp Giấy chứng nhận mới. Cá nhân chủ sở hữu không thể can thiệp rút ngắn thời gian được. Vì đó là quy trình làm việc của Cơ quan nhà nước. Ở mỗi địa phương lại có một quy trình làm việc khác nhau, thời gian xử lý khác nhau.

► Để tiết kiệm thời gian, chủ sở hữu phải có sự chủ động trong việc chuẩn bị các loại giấy tờ hồ sơ cần thiết. Các loại giấy tờ này cần được lưu giữ ngay từ khi bắt đầu công trình như hợp đồng xây dựng; Bản vẽ thiết kế; Giấy phép xây dựng. Ngoài ra trong quá trình thi công nếu phát sinh thêm các biên bản, giấy tờ. Chủ sở hữu cũng cần giữ lại phòng trường hợp cần dùng đến sau này.

>>>Xem thêm: Đất trồng cây lâu năm được chuyển đổi lên thổ cư như thế nào?