Đất trồng cây lâu năm được chuyển đổi lên thổ cư như thế nào?

: 23/12/2020

Hiện nay nhiều người mua đất trồng cây lâu năm và muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên thổ cư. Vậy chi phí như thế nào, và cách thức chuyển đổi ra sao?

Thông tin mới nhất về cách chuyển đổi theo Luật đất đai 2013.

Khái niệm về đất trồng cây lâu năm?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013 thì đất trồng cây lâu năm là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. Chính vì vậy, loại đất này chỉ được sử dụng trong nông nghiệp với mục đích để trồng cây lâu năm. Sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm như; Cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả lâu năm, cây dược liệu lâu năm và các loại cây lâu năm khác.

Khi người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý đất trực tiếp.đất trồng cây lâu năm

Điều kiện chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn phụ thuộc vào chính sách của từng địa phương. Và có quy định tách thửa đất trồng cây lâu năm riêng. Theo Điều 52 Luật Đất đai 2013. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo 2 căn cứ sau:

– Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Theo Thông tư số 29/TT-BTNMT. Khi người dân có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Thì cấp huyện phải xác định lại xem diện tích đó nằm ở đơn vị hành chính cấp xã nào. Dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại địa phương.

– Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của chủ sở hữu thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư.

Chúng ta có thể thấy rằng kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu việc chuyển đối phù hợp với kế hoạch hàng năm của cấp huyện. Thì bạn cần làm đơn xin được chuyển đổi đất trồng cây lâu năm lên thổ cư. Và mảnh đất của bạn cần phải đáp ứng được hạn mức tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương nơi có đất.

Thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo quy định của pháp luật. Người sử dụng đất được quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất (Theo Khoản 1 Điều 163 Luật đất đai 2013). Trường hợp diện tích đất trồng cây lâu năm nằm trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm tại địa phương nơi có đất. Thì người dân được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm thành đất thổ cư. Khi đó người dân cần làm đơn xin chuyển đổi và thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Một bộ hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoàn chỉnh bao gồm:

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu 01 kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.
Sổ đỏ/hồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Sổ hộ khẩu; CMND hoặc thẻ căn cước của công dân.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ nộp tại phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu chuyển đổi

– Trường hợp người dân nộp không đủ hồ sơ hoặc hồ sơ chưa hợp lệ. Thì trong thời hạn 3 ngày làm việc cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ. Sẽ có thông báo và hướng dẫn người bổ sung thêm hồ sơ theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường sẽ có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ. Và xác định thực địa, cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ địa chính. Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ gửi thông báo chủ sở hữu thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Người yêu cầu chuyển đổi sẽ phải đến cơ quan thuế để nộp tiền xử lý hồ sơ. Cần giữ lại hóa đơn để xuất trình khi có yêu cầu.

Bước 4: Nhận kết quả

Sau khi chủ sở hữu hoàn thành xong nghĩa vụ tài chính của mình . Sẽ được Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Thời gian thực hiện:

– Không quá 15 ngày: chuyển đổi thông thường.

– Không quá 25 ngày: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các xã miền núi; Hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang thổ cư.

Đây là vấn đề được rất nhiều người dân quan tâm. Không biết lệ phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang thổ cư là bao nhiêu tiền. Điều này đã được nhà nước quy định trong điểm b, khoản 2, điều 5 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Phí lên thổ cư từ đất trồng cây lâu năm được xác định như sau:

Phí lên thổ cư = Diện tích lên thổ cư X (Tiền sử dụng theo giá đất ở – Tiền sử dụng theo giá đất nông nghiệp)

Lưu ý: Tiền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp theo bảng giá nhà nước của từng địa phương.

>>>Xem thêm: Dịch Covid-19 mua nhà theo quy tắc 30/30/3 lợi nhuận cao.