Sắp có thêm 3.000 tỷ hỗ trợ ưu đãi cho vay mua nhà ở xã hội

: 10/04/2020

Tại phiên họp Chính Phủ thường kỳ 3/2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Chính phủ giao cân đối thêm 1.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội và bổ sung 2.000 tỷ đồng cho 4 ngân hàng thương mại để hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội.

vay-mua-nha-o-xa-hoi

Chính phủ giao cân đối thêm 1.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội và bổ sung 2.000 tỷ đồng cho 4 ngân hàng thương mại để hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội

Tại nghị quyết trên, đề cập đến giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối thêm 1.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội theo Nghị quyết số 71/2018/QH14. Và bổ sung 2.000 tỷ đồng để cấp bù lãi suất cho 4 ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định để thực hiện hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng nghiên cứu; đề xuất sửa đổi; bổ sung một số nội dung bất cập tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP để trình Chính phủ xem xét; ban hành trong quý IV/2020 theo trình tự thủ tục rút gọn; đề xuất đổi mới phương thức; cơ chế chính sách để giải quyết căn bản nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp.

Đồng thời, phối hợp với các địa phương. Đặc biệt là TP.Hà Nội và TP.HCM tập trung chỉ đạo; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ; giải pháp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp; nhất là công nhân.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã đề xuất; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố quan tâm; chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội. Sử dụng đúng khoản tiền các chủ đầu tư nộp tương đương giá trị quỹ đất 20% để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; giao Bộ Xây dựng thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các chủ đầu tư không thực hiện đúng theo quy định. Sửa đổi, bổ sung Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Cũng theo báo cáo của Bộ Xây dựng. Tổng hợp tại 60/63 địa phương hiện có 2.256 dự án phát triển nhà ở thương mại; dự án đầu tư phát triển đô thị. Với tổng diện tích 43.783 ha; thì chỉ có 1.040 dự án dành quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Với tổng diện tích đất đã bố trí phát triển nhà ở xã hội là 3.359 ha. Con số này mới chỉ đạt 36,34% so với nhu cầu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2020. Còn lại 1.216 dự án chưa thực hiện nghĩa vụ dành quỹ đất cho nhà ở xã hội. Hoặc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo hình thức nộp tiền.

Bộ Xây dựng cho biết cùng với những khó khăn trong việc dành 20% quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; thì nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để hỗ trợ chính sách phát triển nhà ở xã hội còn nhiều hạn chế. Hiện chưa có nguồn vốn bố trí cấp bù lãi suất cho vay cho 4 ngân hàng thương mại phụ trách cho vay nhà ở xã hội.

 

>>>Xem thêm: Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP