Thủ tục hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở 2020

: 20/04/2020

Gia đình tôi hiện có một mảnh đất nông nghiệp. Nay tôi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở. Xin cho biết thủ tục, hồ sơ như thế nào?

chuyen-muc-dich-su-dung-dat

Trả lời câu hỏi bạn đọc về thủ tục, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Hiện nay, theo Luật Đất đai 2013. Khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi có nhu cầu chuyển đổi; hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ; và nắm rõ thủ tục sau:

Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin phép theo mẫu.
  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; theo Mẫu số 09/ĐK được ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.
  • Các giấy tờ kèm theo: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
  • Nộp hồ sơ tại Phòng Tài Nguyên & Môi Trường.

Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan Tài Nguyên và Môi Trường sẽ có trách nhiệm:

  • Thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa và thẩm định nhu cầu chuyển đổi.
  • Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ nộp phí sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.
  • Trình UBND các cấp có thẩm quyền xét duyệt và quyết định.
  • Cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
  • Người sử dụng đất sau khi được Cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp phí sử dụng đất.

Số phí sử dụng đất tính bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có Quyết định chuyển đổi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Lưu ý: Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng mà có khó khăn về tài chính; có nguyện vọng ghi nợ. Thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất; được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 05 năm (Theo Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP).

 

>>>Xem thêm: Người dân nên làm gì khi bị chậm trễ cấp sổ đỏ?