Thuế cho thuê nhà – Khi nào người cho thuê phải nộp thuế?

: 01/06/2021

Khi nào người người cho thuê nhà phải nộp thuế? Cách tính thuế như thế nào? Đây là những vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm hiện nay.

thue-cho-thue-nha (2)

Khi nào người cho thuê nhà cần nộp thuế?

Theo điểm b, khoản 1 Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC. Cá nhân cho thuê tài sản mà có tổng doanh thu trong một năm lớn hơn 100 triệu đồng thì phải nộp thuế, bao gồm: thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Doanh thu tính thuế hay nói cách khác là tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê nhà.

Trường hợp người cho thuê có tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân với mức 5% và thuế giá trị gia tăng 5%.

Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì khi xác định mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống. Để xác định cá nhân không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch

Căn cứ tính thuế cho thuê nhà

Doanh thu tính thuế

Căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC. Doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê nhà được xác định như sau:

– Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

– Trường hợp bên thuê trả tiền thuê nhà trước cho nhiều năm; thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Số tiền thuế phải nộp

Theo khoản 4 Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng x 5%

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân x 5%

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế sẽ là thời điểm bắt đầu của từng kỳ hạn thanh toán; dựa trên hợp đồng cho thuê nhà.

>>> Xem thêm: