Nghị định 25/2020/NĐ-CP được ban hành gỡ nút thắt cho thị trường BĐS

: 21/04/2020

Trên cơ sở kế thừa những quy định đã ổn định; vẫn còn phù hợp của Nghị định 30/2015/NĐ-CP. Nghị định số 25/2020/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ 20/4/2020. Với các nội dung được sửa đổi bổ sung Nghị định 25 sẽ góp phần tháo gỡ các vướng mắc; thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển.

nghi-dinh-25/2020/NĐ

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực ngày 20/4/2020

Cụ thể, theo ông Trương – Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết. Nghị định 25 đã có những thay đổi. Trong đó nổi bật là đi vào quy định chi tiết; quy định cụ thể một số điều của Luật Đấu thầu như: Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hợp tác công-tư (PPP) theo quy định của pháp luật về đầu tư PPP; dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại, công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh; dự án không thuộc hai loại trên nhưng phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

Ông Trương phân tích. Nghị định 25/2020/NĐ-CP làm rõ; đi vào chi tiết hơn một số điều của Luật đầu tư về các trường hợp giao đất, cho thuê đất. Trong đó, việc cho thuê, giao đất sẽ được phân định rõ về các trường hợp sử dụng phân định trường hợp đấu thầu hay đấu giá. Cụ thể, đấu thầu dự án áp dụng theo Luật Đấu thầu; đấu giá quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai; quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư.

Ngoài ra, Nghị định cũng làm rõ các vấn đề về điều kiện cần để xác định dự án đầu tư. Theo đó, các dự án phải thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất; hoặc thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị.

Đồng thời, dự án phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có). Hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật. Cùng với đó là không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Về danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất. Nghị định 25/2020/NĐ-CP cũng quy định cụ thể về trình tự; thủ tục; thời hạn phê duyệt danh mục dự á; công bố danh mục dự án cũng như các cơ quan chịu trách nhiệm cụ thể về từng trường hợp. Để các cơ quan địa phương xác định rõ, cụ thể đầu mục công việc; tránh các chồng chéo gây ách tắc thủ tục.

 

>>>Xem thêm: Khởi công khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn dự án sân bay Long Thành