Chung cư hết thời hạn sử dụng: một số quyền lợi người mua cần phải biết

: 23/04/2020

Chung cư hết thời hạn sử dụng là mối lo của rất nhiều hộ dân đang sinh sống tại các dự án chung cư và cả những người đang có ý định mua chung cư. Vậy khi chung cư hết thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Hoặc bị hư hỏng nặng; có nguy cơ sập đổ; không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì quyền lợi người mua được gì?

chung-cu-het-thoi-han

Thời hạn chung cư được quy định như thế nào?

Thời hạn sử dụng chung cư được quy định bởi thời hạn sử dụng đất và thời hạn sử dụng nhà chung cư.

Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 quy định. Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán; hoặc để bán kết hợp với cho thuê; hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng; thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất. Nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.

Như vậy, thời hạn sử dụng đất dùng để xây nhà chung cư không giống nhau; mà được xác định theo thời hạn của dự án. Khi hết thời hạn, nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng; thì được Nhà nước xem xét gia hạn. Nhưng không quá thời hạn xác định theo dự án.

Ví dụ dự án thuê đất để xây dựng chung cư có thời hạn sử dụng là 50 năm. Khi hết 50 năm nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng; thì được xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng tối đa không quá 50 năm.

Khoản 1 Điều 99 Luật Nhà ở năm 2014 quy định. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh. Nơi có nhà chung cư theo quy định tại khoản 2 Điều 99 Luật Nhà ở năm 2014. UBND cấp tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kiểm định chất lượng nhà ở.

Tuy nhiên, Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng; thì không quy định thời hạn sử dụng chung cư là bao nhiêu năm.

Quyền lợi của người mua khi chung cư hết thời hạn hạn sử dụng

Theo quy định hiện hành. Khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng; theo quy định của pháp luật về xây dựng. Hoặc bị hư hỏng nặng; có nguy cơ sập đổ; không bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để xử lý.

Trường hợp nhà chung cư còn bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng. Thì chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định. Trừ trường hợp nằm trong khu vực phải thực hiện cải tạo; xây dựng đồng bộ với khu nhà ở thuộc diện bị phá dỡ. Hoặc được tất cả các chủ sở hữu thống nhất phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư mới thông qua Hội nghị nhà chung cư.

Trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nặng; có nguy cơ sập đổ; không còn bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành kết luận kiểm định chất lượng. Và báo cáo UBND cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu nhà ở.

Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm phá dỡ để cải tạo; xây dựng lại nhà chung cư mới. Hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ; và xây dựng công trình khác theo quy định.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 99 Luật Nhà ở năm 2014. Việc xử lý nhà chung cư và quyền sử dụng đất có nhà chung cư thuộc diện bị phá dỡ được quy định như sau:

– Trường hợp khu đất có nhà chung cư vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở; thì chủ sở hữu được cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới.

– Trường hợp khu đất có nhà chung cư không còn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở; thì chủ sở hữu nhà chung cư phải bàn giao lại nhà chung cư này cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ; và xây dựng công trình khác theo quy hoạch được duyệt.

– Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư không chấp hành việc phá dỡ. Hoặc không bàn giao nhà ở thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cưỡng chế phá dỡ hoặc cưỡng chế di chuyển để bàn giao nhà ở.

Theo điểm d khoản 3 Điều 99 Luật Nhà ở năm 2014 quy định. Về giải quyết chỗ ở và quyền sử dụng đất có nhà chung cư như sau: “Việc giải quyết chỗ ở cho các chủ sở hữu có nhà chung cư bị phá dỡ được thực hiện theo quy định tại Điều 116 của Luật này.

Trường hợp phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư; thì các chủ sở hữu được tiếp tục thực hiện quyền sử dụng đất có nhà chung cư đó. Trường hợp phá dỡ để xây dựng công trình khác thì việc xử lý quyền sử dụng đất có nhà chung cư này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Căn cứ khoản 1 Điều 116 Luật Nhà ở năm 2014; bố trí tái định cư cho các chủ sở hữu có nhà chung cư thuộc diện phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện như sau:

– Trường hợp chủ sở hữu không có nhu cầu tái định cư tại chỗ; thì tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương mà được bố trí nhà ở, đất ở tái định cư.

– Trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu tái định cư tại chỗ; thì được bố trí nhà ở mới có diện tích tối thiểu bằng hoặc lớn hơn diện tích nhà ở cũ.

Trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mà có chênh lệch về giá trị giữa nhà ở cũ và nhà ở mới. Thì việc thanh toán giá trị chênh lệch được thực hiện theo phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt. Nếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu thỏa thuận đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; thì việc thanh toán giá trị chênh lệch được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên.

Ngoài việc được bố trí tái định cư. Người được bố trí tái định cư còn được xem xét hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo khoản 2 Điều 116 Luật Nhà ở năm 2014; bố trí tái định cư cho các chủ sở hữu có nhà chung cư phải phá dỡ để xây dựng công trình khác được thực hiện như sau:

– Được thuê, thuê mua, mua nhà ở thương mại.

– Được thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội.

Lưu ý, hộ gia đình, cá nhân được thanh toán tiền để tự lựa chọn việc mua, thuê, thuê mua nhà ở thương mại trên địa bàn làm nhà ở tái định cư hoặc được Nhà nước giao đất ở để tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch được phê duyệt.

Về chỗ ở tạm thời khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư:

– Trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; thì chủ đầu tư dự án phải lo chỗ ở tạm thời; hoặc thanh toán tiền để người được tái định cư tự lo chỗ ở trong thời gian cải tạo, xây dựng lại.

– Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; và chủ sở hữu thỏa thuận đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; thì các bên thỏa thuận về chỗ ở tạm thời của chủ sở hữu nhà chung cư trong thời gian cải tạo, xây dựng lại.

 

>>>Xem thêm: Cách phân biệt sổ đỏ thật & giả: Xem ngay kẻo hối hận không kịp!